Hashtag #مایکل_جکسون_ایرا

Hashtag #مایکل_جکسون_ایرا

به جرعت میتونم بگم فرزادتنهاخواننده ایرانه که ۱۰ساله بخاطر ارزشی که برای مخاطباش قائله کلی هزینه میکنه وهمیشه کنسرتاش جزوبهترین کنسرتاس. پ‌ن:کنسرت ستارگان برای۴بهمن‌تمدیدشد،خریدبلیط⏬ www.iranconcert.c...