Media of alya.bfc Photo alya.bfc

Media of Alya.bfc

π“₯𝓼, 𝓯𝓢
Aethestic vintage edits / video edits πŸ‘½
β€” ACTIVE FANPAGE. Started 1 june 2018
@aliaabhatt

1279

posts

1195

followers

322

follows

𝐆𝐒𝐠𝐒 𝐱 𝐚π₯𝐒𝐚 Happy birthday to one of the most 𝐚𝐦𝐚𝐳𝐒𝐧𝐠 person in my life and the one who inspires me. Love you gigi x my ac/ @alya.bfc β€”β€”β€”β€” - #aliabhatt   #bollywood   #fanedit   #edits   #videoedits   #kalank   ...

Some days, things just take way to much of my energy. I look up and the whole room spinning πŸ–€ - just keep breathin’ β€” follow me for more updates!! [ @alya.bfc ] #bollywood   #aliabhatt   #love   #instagood  ...